Privacyverklaring Cannenburg Caravan en Campers B.V.

Via de webwinkel cannenburg.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cannenburg Caravans en Campers B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Cannenburg Caravans en Campers B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06.06.2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken. Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
 - NAW gegevens
 - Factuuradres
 - E-mailadres
 - Betaalgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen:
 - Je e-mailadres

Registreren

Indien je een account wilt aanmaken dien je je eerst te registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten die je bij ons hebt afgenomen. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij de volgende gegevens:
 - NAW gegevens
 - Factuuradres
 - E-mailadres

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt tenzij dit direct noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om bestellingen zo snel en makkelijk te laten verlopen, te informeren over de status van de bestelling en de afhandeling van de betaling. Denk hierbij aan onze payment service provider en onze logistieke partner. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Cannenburg.nl maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die voorkeuren (zoals inlognamen, wachtwoorden en taalinstelling) en gedrag (zoals interesses) tijdens het surfen opslaan op je computer. Cookies zorgen er ook voor dat websites sneller laden en formulieren automatisch aangevuld worden. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag en geen persoonlijke gegevens als naam, adres en leeftijd.

In het cookie statement lees je alles over het gebruik van cookies door Cannenburg.

Advertenties

We gebruiken AdRoll om advertenties te tonen op andere website op basis van interesse gebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde remarketing cookie. Tijdens dit proces worden er geen persoonsgegevens verzameld, maar uitsluitend gegevens over het surfgedrag.

Beveiliging

Cannenburg.nl draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van je persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door certificaten die data verkeer tussen uw computer en Cannenburg.nl versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Het versturen van persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding (https://) plaats.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Indien je wijzigingen wilt aanbrengen binnen je account, dan kun je deze ook zelf uitvoeren nadat je ingelogd bent.

Alleen personen die door Cannenburg aangewezen zijn hebben toegang tot je persoonsgegevens.